Medbroen gård

Medbroen gård og Medbroen Drift AS eies og drives av Hjørdis Kindem Thyholt.

Gården har 250 daa dyrket jord som stort sett benyttes til kornproduksjon.

Stall Medbroen er en del av driften - en stall med plass til 11 hester og ponnier. Rideanlegget består av ridebane, ridehus, stallkro i tillegg til selve stallen.

Medbroen har en del leiligheter og en enebolig til utleie.

I 2011 ble det etablert en gårdsbarnehage på Medbroen. 72 barneplasser sørger for trivelige dager på gården for den oppvoksende slekt.