OM OSS

Bli kjent med gården og vår historie

Medbroen gård i Stjørdal har eksistert som eget gårdsbruk siden 1687. Navnet Medbroen betyr gården "attmed/med broen" - gården ligger der broen krysser Gråelva.

Den gamle herregården har alltid vært et møtepunkt for mange. Medbroen gård eies og drives av Hjørdis Kindem Thyholt.

 

Medbroen er godkjent Inn-på-tunet bedrift med et stort publikum. Ca. 80 barn tilbringer sine første barneår i Medbroen gårdsbarnehage.

 

Medbroen har også et godt utbygd ridesenter. Ungdom er derfor et viktig innslag i gårdsmiljøet. Et annet innslag er biler med tilhengere – låven rommer moderne mini-lager som løser lagringsutfordringer for mange.

 

Flere familier har sitt hjem på Medbroen - her finnes det fire uleieboliger

 

Gården har 250 daa dyrket jord som stort sett benyttes til kornproduksjon.

 

Et personale på 30 dyktige medarbeidere ivaretar gårdens gjøremål og mange besøkende. Teller vi opp smått og stort som daglig ferdes over tunet, blir det flere hundre personer hver dag.

 

 

KONTAKTPERSONER

Hjørdis Kindem Thyholt

Eier og Daglig leder

478 73 489 | hjordis@medbroen.no

Hege Sagmo Bjørgan

Barnehageleder

459 60 995 | styrer@medbroen.no

Stian Friberg

Gårdsbestyrer/bonde

413 71 025 | bonde@medbroen.no

bli kjent med alle våre ansatte

 HISTORIE